برای رزروهای گروهی ، قیمت های ویژه لحاظ میگردد و همچنین در زمانهای Low Session نیز تخفیف ویژه لحاظ خواهد شد .