تخفیف 10 درصدی از قیمت اصلی اتاق در روزهای پنج شنبه و جمعه ( غیر از ایام نوروز و تابستان )