اتاقها (اتاقهای سینگل، توئین، دبل و تریپل) + قیمت


اتاق سینگل

اتاق سینگل با ظرفیت یک نفر ، دارای یک تخت یک نفره
قیمت : 874000 ریال به همراه صبحانه بوفه

اتاق توئین

اتاق توئین با ظرفیت دونفر ، 2 تخت یک نفره ( سینگل )
قیمت : 1296000 ریال به همراه صبحانه بوفه

اتاق دبل

اتاق دبل با ظرفیت دونفر ، 1 تخت دونفره ( دبل )
قیمت : 1296000 ریال به همراه صبحانه بوفه

اتاق تریپل

اتاق تریپل با ظرفیت 3 نفر ، 1 تخت دونفره ( دبل ) و 1 تخت سینگل ( با کاناپه تختخواب شو )
قیمت : 1717500 ریال به همراه صبحانه بوفه

توضیحات

- به نرخهای فوق 8% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.
- اقامت کودکان زیر 2 سال رایگان می باشد.
- کودکان 3 تا 8 سال بصورت نیم بها محاسبه می گردد.
- برای هر تخت اضافه مبلغ 336000 ریال به نرخهای فوق اضافه می شود.