اتاق سینگل


اتاق سینگل با ظرفیت یک نفر ، دارای یک تخت یک نفره