لاندری:

جهت رفاه حال میهمانان گرامی بخش لاندری هتل آماده ارائه خدمات میباشد.
لباسهای خود را میتوانید تا ساعت 11 صبح به لاندری تحویل فرمائید در صورتیکه بعد از ساعت مذکور لباس را تحویل نمائید روز بعد از آن آماده تحویل خواهد بود.
در صورتیکه بعد از ساعت 11 صبح نسبت به تحویل البسه خود اقدام و تمایل داشته باشید که همان روز تحویل بگیرید 50 % به هزینه لباسشویی اضافه خواهد شد.