خانه داری:

بخش خانه داری هتل جهت ارائه خدمات مورد نیاز میهمانان بصورت 24 ساعته آماده سرویس دهی می باشد.
بر اساس روال معمول همه روزه همکاران بخش خانه داری اقدام به نظافت اقاق میهمان گرامی می نمایند.
چنانچه مایل به نظافت اتاق نیستید لطفا" کارت مزاحم نشوید را بر روی دستگیره در اتاق خود نصب نمائید.
چنانچه مایل به نظافت اتاق به صورت فوق العاده می باشید لطفا" کارت نظافت شود را روی دستگیره اتاق خود نصب نمائید.
در صورتیکه مایل هستید در صورت حضور در اتاق کسی مزاحم نشود ، لطفا" کارت مزاحم نشوید را بر روی دستگیره در بیرونی اتاق خود نصب نمائید مزید سپاس است که در پایان استفاده آن را بردارید ، همچنین اگر مایلید تلفنهای وارده شما وصل نگردد ، لطفا" پذیرش را در جریان امور قرار دهید.
لازم به یادآوری است به منظور مراقبت بیشتر از میهمانان محترم و بر اساس اصول ایمنی ، چنانچه کارت مزاحم نشوید به مدت 48 ساعت روی در اتاق باقی بماند هتل ناگزیر از ورود بدون هماهنگی به اتاق شما خواهد بود.